LUDZIE

Józef supra- optymalna mama, przecież wszyscy ja znamy tomi z czatu
jopty, arkadia Colonia