INFORMACJE

Obsługa - informacje dodatkowe
1. Po wpisaniu nowego identyfikatora (opis w pliku pomocy) w oknie ustalania posiłków w części prawej "Baza posiłków" nie ma jeszcze nowego identyfikatora, pojawi sie dopiero po wpisaniu pierwszego posiłku do bazy i ponownym uruchomieniu programu.
2. Po dodaniu posiłku do bazy przyciskiem "Wpisz do bazy" posiłek nie jest widoczny w prawej części ekranu Baza posiłków. Aby zobaczyć wpisany posiłek należy postępować zgodnie z instrukcją /Przeglądanie bazy posiłków/ opisananą w pliku pomocy.
Częstym błędem użytkownika, jest kilkakrotne wpisanie tego samego posiłku w oczekiwaniu na pojawienie się w prawej części ekranu. Aby usunąc nieprawidłowo wpisany posiłek, należy wyszukać posiłek w bazie klikając przycisk 'Szukaj' /opis w pliku pomocy/ i usunąć przyciskiem "Usuń wpis".
Celowo program nie zeruje ustalonego posiłku w lewej części ekranu po wpisie do bazy. Jest to ułatwienie przy kilku użytkownikach, którzy mają taki sam posiłek. Listę produktów można zmieniać w/g opisu w pliku pomocy "Ustalanie posiłku". Wystarczy wybrac nowy identyfikator z górnego menu i wpisać posiłek dla nastepnego użytkownika.
3.Działanie przycisku modyfikuj w części Baza posiłków.
Często jemy to samo na śniadanie. Zamiast codziennie wpisywać (żółtko 100g, masło 60g, podgardle itp) wyszukujemy w bazie śniadanie, klikamy modyfikuj, zmieniamy date w okienku 'Data posiłku' /opis w pliku pomocy/ i wpisujemy do bazy.
Jeżeli chcemy zmodyfikować posiłek juz zapisany w bazie, to po wyszukaniu posiłku w bazie i przeniesieniu przyciskiem 'modyfikuj' do części ustalania posiłku, usuwamy posiłek z bazy przyciskiem 'Usun wpis'. Po modyfikacji posiłku wg opisu w pliku pomocy temat 'Ustalanie posiłku' możemy zapisać zmodyfikowany posiłek do bazy.
4.Edycja i dodawanie produktu do bazy produktów.
Nowe produkty oraz zmiane wartosci BTW, kalorie i cenę wpisujemy w oknie "Edytor produktów" otwieranym z górnego menu "Narzędzia" - Edytor produktów, w oknie posiłków.
Aby dodać nowy produkt, klikamy przycisk "Nowy". Okienka z danymi produktu zostana wyczyszczone. Wpisujemy 'Nazwe produktu' i pozostałe dane. Ceny 100g produktu nie musimy wpisywać. Jeżeli chcemy, aby kalkulator obliczał nam dokładnie koszt posiłku musimy wprowadzić cene 100g produktu. Jest tutaj ułatwienie, z prawej strony listy produktów w ramce: Wprowadzamy wagę opakowania i cenę opakowania. Program obliczy cenę 100g produktu. Jeżeli znamy cenę 100g produktu możemy wpisac od razu w dolne okienko.
Na przykładzie obok: jajko kosztuje 32 grosze, żółtko waży 20g /białko wyrzucamy/ stąd cena 100g żóltka to 1,6 zł. Teraz możemy zapisać nowy produkt do bazy klikając "Zapisz", lub przyciskiem "Anuluj" zrezygnować.
W podobny sposób zmieniamy dane produktu, który jest już w bazie. Zamiast "Nowy" klikamy "Edytuj". Okienka B, T W i pozostałe nie zostaną wyczyszczone. Możemy zmienić dane lub dopisać cenę 100g produktu.
Zapisywanie i anulowanie tak jak w przypadku nowego produktu.
UWAGA: Zamknięcie okienka, bez zapisu lub anulowania, może spowodować błąd w bazie produktów. W przypadku błędu bazy danych, baze produktów można otworzyć w MS Acess, i poprawic lub usunąć błędne wpisy.

4.Drukowanie posiłków.
Wydrukować można tylko posiłki zapisane juz w bazie. Należy najpierw wyszukać posiłek /opis w pliku pomocy/. Gdy w prawej części ekranu mamy wyświetlony skład posiłku, klikamy przycisk "Drukuj". Otworzy sie okienko "Edytor tekstu" ze składem wybranego posiłku.

Możemy do wydruku dodać kolejny posiłek klikając w oknie edytora przycisk "Dodaj posiłek", wyszukać w bazie następny posiłek, i klikając przycisk "Drukuj" w oknie kalkulatora dodać kolejny posiłek do listy wydruku.
Zestaw posiłków z okna edytora tekstu można teraz wydrukować, lub zaznaczyć cały tekst korzystając z menu podręcznego (prawy klawisz myszy), skopiować i wkleić np. do MS Word, gdzie można ustawiac wygląd dokumentu.
W bazie posiłków możemy mieć przygotowane wcześniej zestawy, pamiętając przy ich ustalaniu i zapisywaniu, aby były zapisane pod nazwą "przepis" - nie są wtedy wliczane do bilansu spożytych posiłków /opis w pliku pomocy/.
cdn